PHILIPPINES

Philippines là một quốc gia nhiệt đới ở Thái Bình Dương, được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

MEET OUR TEAM

Nadia, Duong Thi Nga
Cecila, Ho Thi Phuong Thao
Joko, Chau Quang Huong Duong
Misa, Vo Thi Ngoc Anh