Fam Trip - Italia Travel Agents

Thời gian diễn ra từ 10/09/2018 đến 10/09/2018
Đăng nhập để đăng ký sự kiện

Fam Trip - Italia Travel Agents

On occasion of ITE Travel Mart 2018 in Ho Chi Minh City, hosted by Tourism Vietnam, DONG DMC proud to be ground handler and co-hosted for Italia Outbound Travel Agents to survey Saigon, Mekong, Hanoi, Ninh Binh, Halong Bay.
These are top choice destinations in Vietnam for Italia , Spain & Euro tourists travelling to Vietnam.
Refer to our Vietnam video gallery for more info on the destinations https://www.dongdmc.com/category/places/vietnam

Thời gian: 2018-09-10 - 2018-09-20

Địa chỉ: Saigon Mekong Hanoi Ninh Binh Halong Bay

Bạn phải đăng nhập đăng ký tham gia sự kiện để xem danh sách đơn vị tham gia.
Bạn phải đăng nhập đăng ký tham gia sự kiện để xem danh sách khách mời tham gia.

 

TÀI TRỢ KIM CƯƠNG:

TÀI TRỢ VÀNG:

TÀI TRỢ BẠC:

 

Chỉ định / đấu thầu

Liên hệ